Waterberg Sakekamer

Die Waterberg Afrikaanse Sakekamer is ‘n nie-politieke sake organisasies wat al die vertakkinge van die sake-opset akkommodeer. Sakekamerlede word almal op ‘n gelyke vlak behandel.  Die grootte van die besigheid of onderneming is nie ‘n bepalende faktor vir meer of beter diens nie. Die Sakekamer bepleit en bevorder die vrye mark ekonomiese stelsel en glo(…)

More